August Körling (1842−1919)

Slöja af rödan sky vill jag ha

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Forsslund [most likely referring to Karl-Erik Forsslund]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 63-68. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Slöja af rödan sky vill jag ha: Allegretto con moto D major 9/8


Libretto/text

Slöja af rödan sky vill jag ha.

Slöja af rödan sky vill jag ha,
flyg tyst, du kvällens tanke!
Ger du mig den, då får du mitt ja,
du som följer mig hvar jag än döljer mig,
då får du mitt ja, då får du mitt ja!

Sy mig af blåa rymden en kjol,
flyg tyst du vårens längtan!
Gif mig till spänne den strålande sol,
å, jag följer dig fjärran och höljer dig
i himmel och sol, i himmel och sol!

Vindens vingar och stjärnans sko,
flyg tyst, du dröm i dalen!
ger du mig dem, så får du min tro.
Kan du så mig följa
öfver berg och öfver bölja,
då, då, då får du min tro!