• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Gehrmans, Stockholm n. d.

Description of work

Andante B-flat major 4/4


Work comment

The song also exists in an orchestral arrangement by John Fernström, then in D-flat major


Libretto/text

Mörkgrön granskog skuggar öfver viken,
tusen drömmar komma, drömmar gå,
öfver böljans klara riken
aftonsolens strålar bryggor slå.
O, om bort på dem jag kunde draga,
fjerran bort från bitter sorg och nöd,
famna livet som en fager saga,
väfd af böljesång och aftonglöd.