August Körling (1842−1919)

Motet ('Du, som härlig ställde din tron')

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed 1908)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: [Johan Olof Wallin]
  • Dedication: 'For the Lund Student Singers' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B. with solo bass

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek No. 82, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1763

Description of work

Andante con moto D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Du, som härlig ställde
din tron högt över tiden,
där sällheten och friden
ej växla om, ej sluta sig!