August Körling (1842−1919)

Dryckesvisa ("Låt oss hurtigt tömma lifvets sommarbål")

  • Year of composition: Troligen 1880-talet
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Nyblom (syftar troligen på Carl Rupert Nyblom)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 26, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 502, J. B. 118

Description of work

Allegro con spirito E-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Låt oss hurtigt tömma
lifvets [sic] sommarbål,
ty dess safter gömma
glädjens perlor, skål, skål! 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage