August Körling (1842−1919)

Klinga, vallarlur!

  • Year of composition: Troligen publicerad 1907
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: E. N. Söderberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 44, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1663

Description of work

Andante moto [sic] Dess-dur 6/8


Libretto/text

Klinga, klinga, vallarlur,
djupt i skogens gömma,
där i skygd [sic] af björk och fur
blanka vatten drömma! 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage