August Körling (1842−1919)

Saga på kämpens hög

  • Year of composition: Troligen publicerad 1889
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 87, Carl Gehrmans Musikförlag, [C.G.] 171

Description of work

Andante con moto a-moll 4/2


Libretto/text

Susar med hvita [sic] väldiga vingar
vinterns örn öfver kämpens hög