August Körling (1842−1919)

Sverges [sic; Sveriges] fana ("Du unga slägt! [släkt] Slå fanan ut!")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (there is a version for male choir a cappella published in 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Adolf Strömstedt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]

Description of work

Not too fast E major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a setting for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See separate post for that version.


Libretto/text

1. Du unga slägt! [sic] Slå fanan ut!
Låt vinden hvirfla i dess klut!

2. Hon är ditt land! Hvarthän du går,
Dess duk dig bär till Sverges [sic] vår 

3. Och hvarje bragd, en forntid gett
Af svärdshugg eller vis mans vett

4. Och folkets stora, tysta kraft,
Som ödts [sic] vid plog och lieskaft

5. Den tid är död, då pik och lans
Drog Sverges namn till makt och glans

6. Och när en dag den Saga föds,
Då folk mot folk till handlag möts