August Körling (1842−1919)

Kommer du ej snart? [Ps. 13.] ("Herre, o Herre, hur länge skall du än ditt barn förgäta?")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (versionen för manskör a cappella finns utgiven 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: E. Evers [Ps. 13 avser Gamla Testamentet, Psaltaren 13]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B, T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Description of work

Andante con moto f-moll - F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Herre, o Herre, hur länge skall du än ditt barn förgäta?
Herre, Herre, hur länge dig fördölja bakom dimmor täta? 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage