August Körling (1842−1919)

Minnesblad

1. Preludium
2. Bort!
3. Vårstämning
4. Dansrytmer
5. Morgonhälsning
6. Humoresk
7. Det var en gång
8. På vandring

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 15-20 min

Examples of printed editions

Gehrmans C.G. 1137, Stockholm, 1902

Description of work

1. Preludium: Moderato con moto F-dur
2. Bort!: Allegro appassionato c-moll
3. Vårstämning: Poco animato cantando D-dur
4. Dansrytmer: Tempo giusto con leggiero Ass-dur
5. Morgonhälsning: Andantino con moto A-dur
6. Humoresk: Scherzando, molto vivo B-dur
7. Det var en gång: Allegretto amoroso Ess-dur
8. På vandring: Marcia giocoso


Media files

Edition Swedish Musical Heritage