1. Preludium
2. Bort!
3. Vårstämning
4. Dansrytmer
5. Morgonhälsning
6. Humoresk
7. Det var en gång
8. På vandring

  • Year of composition: 1902
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 15-20 min

Examples of printed editions

Gehrmans C.G. 1137, Stockholm, 1902

Description of work

1. Preludium: Moderato con moto F major 4/4 (C)
2. Bort!: Allegro appassionato C minor 4/4 (C)
3. Vårstämning: Poco animato cantando D major 9/8
4. Dansrytmer: Tempo giusto con leggiero A-flat major alla breve
5. Morgonhälsning: Andantino con moto A major 2/4
6. Humoresk: Scherzando, molto vivo B-flat major 3/4
7. Det var en gång: Allegretto amoroso E-flat major 4/4 (C)
8. På vandring: Marcia giocoso F-sharp major - E major alla breve


Media files

Edition Swedish Musical Heritage