August Körling (1842−1919)

Erinring ur Dur och Moll[.] Karakterstycken för Piano

Print
  • Year of composition: Tryckår 1901
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1074

Description of work

Andante espressivo E-dur 4/4 (C)


Work comment

I samlingen ingår:
Erinring
A la Minuetto
Idyll
Intermezzo
Causerie intime
Illusion
Serenad
Melodi i Folkton

Se vidare separat registrering av respektive stycke