August Körling (1842−1919)

Illusion ur Dur och Moll[.] Karakterstycken för Piano

Print
  • Year of composition: Tryckår 1901
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1074

Description of work

Un poco con moto e rubato h-moll - varierande tonarter - h-moll 6/8 - 9/8 - 6/8 -9/8 - 6/8


Work comment

I samlingen ingår:
Erinring
A la Minuetto
Idyll
Intermezzo
Causerie intime
Illusion
Serenad
Melodi i Folkton

Se vidare separat registrering av respektive stycke