• Year of composition: 1927
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Felix Körling
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around min.

Examples of printed editions

Copyright: Carl Johnn´s musikförlag
Printed by Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 3700

Description of work

Hurtigt F major 4/4 (C)


Libretto/text

Nu myser det, nu lyser det i högblåa da´r, nu prålar det nu strålar det och västanvinden far, nu bjuder det, nu ljuder det kring ängar och fält, ty midsommartiden är inne. Nu klingar det på höjd, la, la! Nu jublar det i dal, la, la! Nu skallar det så mäktigt uti skogens gröna sal, ty midsommartiden är inne. Nu vandra vi på höjd, la, la! Nu vandra vi i dal, la, la! Nu vandra vi så gladligt uti skogens gröna sal, ty midsommartiden är inne.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage