• Year of composition: Year of composition uncertain (printed 1909)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bengt E. Nyström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Sånger för mansröster pub. by Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande (Kvartettsånger. Svenska Ka/Sv. Saml./309)
• Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' pub. by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

(No tempo markings) F major 6/8


Libretto/text

Sjung, du vågens hvinande [sic] vind,
barndomens glömda sånger 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores