Felix Körling (1864-1937)

För hem och härd. Skyttesång

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed 1913)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Martin Bolander
  • Dedication: 'Dedicated to Sweden's volunteer army' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek No. 106, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2005

Description of work

With vigor F major 4/4 (C)


Libretto/text

1. När det blåser till storm ifrån främmande land,
och kanonerna åska kring jorden 

2. Må de väldiga fiender komma med dån
och blixtar bak skyddande pansar

3. Ej med skräflande [sic] vapengny, buller och bång
de objudna gäster vi hälsa