Felix Körling (1864-1937)

Sångarhälsning

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1917)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Felix Körling
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Sånger för mansröster published by Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande (Kvartettsånger. Svenska Ka/Sv. Saml./309)
• Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Con fuoco A major 3/4


Libretto/text

Låt vår hälsningssång nu klinga,
växa fram med lust och fröjd 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Sångarhälsning - Score (2 pages, pdf - 152 kB  |  Downloaded 1328 times)
      Edition: Förlagan utgiven av Elkan & Schildknecht, Emil Carelius