• Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1908)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Alfh. Silverstolpe
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek no. 51, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1743

Description of work

Spry F-sharp major 4/4 (C)


Libretto/text

Vi vandra genom skogen en högsommardag,
vi gossar och hjärteglada jäntor 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage