• Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1917)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Felix Körling
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sånger för mansröster published by Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande (Kvartettsånger. Svenska Ka/Sv. Saml./309)
• Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Moderato G minor 4/4 (C)


Libretto/text

Jag sitter nere vid stranden och tänker
på de dagar, som komma och fly,
och över havet en strimma blänker
av höstmånens bleka ny 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Vid stranden - Score (2 pages, pdf - 146 kB  |  Downloaded 1302 times)
      Edition: Förlagan publicerad av Elkan & Schildknecht, Emil Carelius