Felix Körling (1864-1937)

Jag drömde. Visa

Print
  • Year of composition: Probably published in 1916
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Felix Körling (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: baritone
Choir: T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster [Four-part songs for male voices] no. 130, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2203

Description of work

Andantino F minor 6/8


Libretto/text

Jag drömde så underbar ljuv en dröm,
jag drömde du kom till mitt möte 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage