Felix Körling (1864-1937)

En skymningens visa ("Himlen står ljus över vårens jord")

Print
  • Year of composition: 1920
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bengt E. Nyström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: baritone
Choir: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Second part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2734

Description of work

Not too slow G major 6/8


Libretto/text

Himlen står ljus över vårens jord,
så lätt dansande skyarna jaga 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage