Conrad Gottfried Kuhlau (1762-1827)

Bankokommissarie, tonsättare. Far till Conrad Ludvig Kuhlau (1796-1866). Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943. Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

Invald den 28/12 1822 i den s k andra klassen i Kungl. Musikaliska akademien.

 

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Violinverk, sonater, stråkkvartett, pianoverk