Fredrik Kuhlau (1719-1785)

Print

Född 1719, död 1785. Altviolinist i Kungl. Hovkapellet 1773-1785. Gift med Christina Neukirch.

Under uppbyggnad

Bibliography

Bengtsson, Britta: 1751 års män. Anteckningar om amatörer och hovkapellister vid "Kongl. Begrafnings och Kongl. Krönings Musiquerne år 1751". Stockholm (2001), s. 195-96
Dahlgren, F A: Stockholms theatrar 1737-1863. Stockholm (1866)
Lundberg, G W: Bellmansfigurer. Stockholm (1927)
Vretblad, Patrik: Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet. Stockholm (1918)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Fredrik Kuhlau

There are no works by the composer registered