Israel Lagerfeldt (1754-1821)

Print

Israel Lagerfeldt (Lagerfelt) föddes i Linköpings domkyrkoförsamling den 18 juni 1754. Var bosatt på och avled på Lagerlunda gård i Kärna församling (Östergötland) den 3 september 1821. Överstelöjtnant. Invaldes som ledamot av Kungl. Musikaliska akademien den 18 april 1788. Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)

Sources

Linköpings stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket)

Summary list of works

Pianoverk, orgelverk


Works by Israel Lagerfeldt

There are no works by the composer registered