Pierre Joseph Lambert (1745-1807)

Violinist och tonsättare. Född 1745 el. 1747 i Brabant, död 1807 i Stockholm. Kom 1782 till Stockholm från Paris med en fransk teatertrupp. Violinist och dirigent i Kungl. Hovkapellet, från 1790 som hovkapellmästare.

Under uppbyggnad

Bibliography

Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2001)
Nisser, Carl
: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)

Sources

Västerås stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Balettmusik, etc


Works by Pierre Joseph Lambert

There are no works by the composer registered