Per August Ölander (1824−1886)

Konung Davids 121sta Psalm för Bariton med accompagnement af Piano (eller Orgel) och Violoncell

  • Work category: Voice and other instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Bar, pno (org), vc

Examples of printed editions

Stockholm, Elkan & Schildknecht, E.&S. 881 a

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante E-dur, 55 takter


Libretto/text

Konung Davids 121sta Psalm

Jag lyfter mina ögon upp till bergen
från hvilka min hjelp kommer.
Min hjelp kommer ifrån Herran,
Den himmel och jord gjort hafver
Han skall icke låta din fot slinta
Den dig bevarar han sofver ej.
Herren bevare dig,
Herren är ditt skygd,
öfver din högra hand
att ej solen skall skada dig om dagen,
eller månen om natten
Herren bevare dig ifrån allt ondt,
Han bevare din själ!
Herren bevare din ut- och ingång,
Från nu och i evighet!