• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Sven Linders
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

In the collection Svensk Romanssång, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Description of work

Andante semplice D-flat major 4/4


Libretto/text

Det finns en sträng, som sakta skälver
i ton, som inget öra hör,
utur vårt innersta den välver
melodiskt sökande och skör.
Så nänns vi ej med ord att störa
den känslovärld, vi leva i,
ty ögats glimt är nog att föra
till oss varandras sympati.