Lars-Erik Larsson (1908-1986)

Three citations

opus 59

Print

1. Ingen fågel flyger för högt (William Blake)
2. Kär blir stunden dig då (Horatius)
3. En hund kallad Ego (Friedrich Nietzsche)

  • Year of composition: 1969
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: William Blake, Horatius, Friedrich Nietzsche
  • Duration: 7 min

Examples of printed editions

Gehrmans musikförlag, ed. no. CG 5776, 5777, 5778

Description of work

1. Ingen fågel flyger för högt: Allegro e leggiero B-flat major 2/4
2. Kär blir stunden dig då: Andantino quasi allegretto G minor 6/8, 9/8, 2/4, 28
3. En hund kallad Ego: Allegro barocko E minor 4/4, 3/4


Libretto/text

1. Ingen fågel flyger för högt om den flyger för egna vingar.

2. Tro varendaste dag som randats vara din sista, kär blir stunden dig då, som kommer utöver din väntan.

3. Var jag än går, följer mig en hund kallad Ego.