Johan Jakob Laun (1731-1774)

Troligen född i Wien. 1760 verksam i Stockholm.
Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk.
(ref. Mattias Lundberg)

Under uppbyggnad

Bibliography

Holm, Anna-Lena: Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1984, s. 79-84

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Danssatser i en bevarad dansbok


Works by Johan Jakob Laun

There are no works by the composer registered