Oskar Lindberg (1887-1955)

Vad gagnar det en människa

Print
  • Year of composition: 1948
  • Work category: Voice and organ
  • Text author: Pär Lagerkvist
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 2:04 (Jan H Börjesson)

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget
ed. no. NMS 3463

Description of work

Enkelt, ej för långsamt B minor 4/4 (C)


Libretto/text

Vad gagnar det om allt är ditt för några korta år. Ack, vad är ditt och vad är mitt, snart gömmas våra spår, och andra äga vad du ägt, och andra vandra där du gått.

De skatter åt dig själv, du vägt, det var en hägring blott, ett täckelse, som snart försvann med jordens skumma syn, men vad du i din ande vann, det strålar ovan skyn.