• Year of composition: 1921
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Samuel Gabrielsson
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 4142

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Enkelt, ej för långsamt A minor 4/4


Libretto/text

Det spirar i Guds örtagård en blomma skär och blid, den Herren själv har i sin vård i vårens ljusa tid.

Den blomman i Guds örtagård är trogna hjärtans bön, och Herren själv har i sin vård ej någon ros mer skön.

Så kläd dig nu i helig skrud, min själ, i bön och pris, och blomstra frisk för Herren Gud som ros i paradis.