• Year of composition: 1911
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Oscar Levertin
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 435

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio G major 4/4 (C)


Libretto/text

Högt över land och vatten sig pingstkvällens stärnor tänt, och sången doftar i natten, som man kostelig rökelse bränt. Som solsken den dimmorna skingrar, den stiger från världarnes ort och klappar med vitaste fingrar på himlarnes stängda port.