• Year of composition: Gagnef, 26 August 1911
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Autograph owned by the family in Orgelbuan, Insjön

Description of work

F-sharp minor 3/4


Libretto/text

Jag drömde jag bodde i Österland, långt härifrån och ägde en hydda vid hafvets strand långt härifrån. Jag satt där allena i stjärneljus långt härifrån och tänkte och drömde vid vattnets brus långt härifrån.

Då hörde jag plötsligt i vågens gång, långt fjärranifrån en visa, en lockande dejlig sång långt fjärranifrån. Jag väcktes ur drömmen men tanken drog långt härifrån dit bort där den lockande sången dog långt härifrån.