• Work category: Voice and piano
  • Text author: P.D.A. Atterbom
  • Duration: 1 min
  • Detailed duration: 0'45 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

A F Lindblad
Sånger och Visor vid Pianoforte
Gehrmans förlag, Stockholm

Description of work

(no time siganture) D major 4/4 (C), 16 bars

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

Included in the collection Svenska Wijsor af Atterbom och skalden tillegnade


Libretto/text

Sommaren kommer till skogar och lunder

Med sina himmelsnycklar så blid;

Ropar: Vak upp till de ljufliga stunder

Allt, som förtvinat om vintertid!
All kreatur, I skog och i bur.

Fröjdas nu hvart efter sin natur.