• Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the collection 'Nya sånger med forte-piano, Ord och musik af A. F. Lindblad', I. C. Hedbom.

In the collection 'A. F. Lindblads schwedische Lieder in deutsche Uebertragung mit Pianoforte-Begleitung', book 2, Schuberth & C:o, Hamburg / Leipzig / New York, n.d.

In the collection 'A. F. Lindblads sånger och visor för en röst med accompanjement af piano', book 2, Hirsch, Stockholm n.d.

In the collection 'Urania. Wald samling lätta sångstycken vid guitarre', book 1, J. C. Hedbom, Stockholm n.d.

In the book Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Description of work

Andantino quasi Allegretto B-flat major 3/8


Libretto/text

År från år
kommer vår,
kommer sommar, höst och vinter.
Dag från dag
skådar jag
hur förgår både vår och vinter.
Dock, vad jag i mitt hjärta bär,
ingen det vet, ingen det ser.
Heliga flamma, visa ej dig,
o, lys i det tysta, dunkla för mig!
År kunna då
komma och gå;
mig stör ej sommarn, hösten och vintern.
Då hjärtat slår,
blommar min vår,
blommar om sommarn, hösten och vintern.