Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

"Tyst, låts om ingenting!"

Print
  • Year of composition: About 1850-1860
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Alida
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången [First edition], Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copied from the above-mentioned original edition, 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto con moto A major 6/8, 36 bars


Libretto/text

"Tyst. låts om ingenting!"

När ingen hör mig, mången gång
Jag stämmer upp min lilla sång.
Då låts jag som jag hade snille,
Som om jag kunde hvad jag ville.

Men kommer någon, då tyst, ack tyst!
Men kommer någon, ja, kommer någon,
då tyst, tyst, tyst, tyst
låts om ingenting
låts om ingenting
låts om ingenting
Var tyst!

Då sväfvar jag dit längtan för,
Och kära rösters hviskning hör.
Än jag i tysta skuggan klagar,
De sköna, sälla, flydda dagar.

Men kommer någon, ja, kommer någon,
då tyst, tyst, tyst, tyst
låts om ingenting
låts om ingenting
låts om ingenting
Var tyst!