Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 2. Sjömanssång [Songs and Ditties at the Pianoforte. 1st Part. 2. Sea shanty]

Print
  • Year of composition: According to the book the song was first published in 1824.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. S. F. v. Zeipel [Carl Samuel Fredrik von Zeipel (1793-1849)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Tempo giusto D minor 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Vid vindars sång Och klingande böljors fradgande gång

2. Min fader log, Men solen gick ner, och moder min dog