Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 6. Svanhvits [Svanvits] sång (ur Lycksalighetens ö) [Songs and Ditties at the Pianoforte. 1st Part. 6 Svanhvit's (Svanvit's) song (from The Island of Bliss)]

Print
  • Year of composition: According to the book the song was first published in 1824.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) [from "Lycksalighetens ö" ('The Island of Bliss')]
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: 3'31 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Adagio con espressione F-sharp minor 4/4 (C)

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

This song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The book includes: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Stilla, o stilla! Somna från storm och snö!

2. Stunderna ila, Snart du den sista ser

3. Skuggan låt gömma Allt, hvad du njöt och led

4. Domna blott, domna! Snön är din västa vän

5. Tystna då, tystna, Töm i en suck din själ!