Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 19. Brandvaktsrop (Gammal melodi) [Songs and Ditties at the Pianoforte. 1st Part. 19. Patrolling town fire watchman's call (Old melody)]

Print
  • Year of composition: According to the book the song was first published in Germany in the 1820s under the title 'Der Nordensaal', with texts translated to German by Mrs Amalia von Helwig, née von Imhoff.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: S. J. Hedborn [Samuel Johan Hedborn (1783-1849)] (the book further refers to Hedborn's collected writings published by P. D. A. Atterbom)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Recitativiskt, dock med taktbundet föredrag [In the style of a recitative, albeit with fixed rhythm] F minor 2/4


Work comment

The book includes: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

Klockan är tio slagen!
Guds härliga, milda och mägtiga hand
Bevare vår stad för eld och brand!
Klockan är tio slagen!