Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 21. Nära [Songs and Ditties at the Pianoforte. 1st Part. 21. Near]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain [1836? according to Svenskt Biografiskt Lexikon]
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 2'15 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Poco allegretto G major 3/4

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

The book includes: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Fågeln på grenen Sjunger lika gällt

2. Så har försvunnit Re'n min bardomstid