Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano (sången "Wårt Land" innehåller även sättning för manskvartett a cappella) [The Tales of Ensign Stål set to Music for song at the Fortepiano (the song "Wårt Land" [Our Country] also includes a setting for male quartet a cappella)]

Print

No. 1. Wårt Land
No. 2. Fänrik Stål
No. 3. Ur Molnets Broder ("Nu är åsan i min stuga bruten)
No. 4. Ur Molnets Broder ("Dottren tog den fallnes hand och sade")
No. 5. Veteranen
No. 6. Löjtnant Zidén
No. 7. Torpflickan
No. 8. Sven Dufva
No. 9. Von Konow och hans korpral
No. 10. Den döende krigaren
No. 11. Otto von Fieandt
No. 12. De tro dragonerne
No. 13. Sandels
No. 14. Döbeln vid Jutas
No. 15. Fältmarskalken
No. 16. Gamle Hurtig
No. 17. Kulneff

  • Year of composition: Published in 1856 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: [After] Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedication: To Johan Ludvig Runeberg (according to score print)
  • Duration: Approx. 30-40 min

Solo voices/choir

[T.T.B.B. in 'Wårt Land', the version for male quartet a cappella; see separate post for that song]

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 753

Description of work

No. 1. Varmt, ej för långsamt [Warm, not too slow] A major 4/4 (C)
No. 2. Mildt [Gentle] G major 3/4
No. 3. Klagande [Plaintive] A major 4/4 (C)
No. 4. (tempo mark missing) D major 4/4 (C)
No. 5. Med ädel stolthet [With noble pride] D major - B minor 2/4
No. 6. Marschmessigt [March-like] F-sharp minor 2/4
No. 7. Upprördt och smärtsamt [Agitated and painful] F major 3/4
No. 8. Fromt och stilla, ej för långsamt [Pious and calm, not too slow] G major - G minor 4/4 (C)
No. 9. Trottsigt [Defiant] G major 4/4 (C)
No. 10. Med stilla och varmt uttryck [With tranquil and warm expression] A major 2/4
No. 11. Humoristiskt [Humoristic] F major 2/4
No. 12. Hurtigt [Spry] C-sharp minor 2/4
No. 13. Mycket lifligt men ej oroligt [Very lively but not anxiously] F major 4/4 (C)
No. 14. Enkelt, allvarligt [With ease, solemnly] F major 4/4 (C)
No. 15. Med ett nästan talande karakteristiskt föredrag [Almost parlando] F major 2/4
No. 16. Marsch [March] E-flat major 2/4
No. 17. Vildt [Wild] A minor 4/4 (C)


Libretto/text

No. 1. Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord!

No. 2. Till flyttad tider återgår Min tanke än så gärna

No. 3. Nu är åsen i min stuga bruten, Sköden på min teg af hagel härjad

No. 4. Ej med klagan skall ditt minne firas

No. 5. Han reste sig ansenlig I stugans skymda vrå

No. 6. Det var den tappre löjtnant Zidén, Han hade sin egen sed

No. 7. Red mig en graf, O moder kär, Min lefnads dag är liden

No. 8. Sven Dufvas fader var sergeant, afdankad, arm och grå

No. 9. "Och har jag icke dragit dit upp ur dyn"

No. 10. Försvunnen var en blodig dag, Det var på Lemos strand

No. 11. Från Christiania var en man, Otto Fieandt hette han

No. 12. Stål, så hette en, den andra Gick i fällt [sic] med namnet Lod

No. 13. Sandels han satt i Pardala by, Åt frukost i allsköns ro

No. 14. Herr prosten talte: "Döbeln är en hedning"

No. 15. Gladt i Frantzila ett jubel Ljöd från Cronstedts lägerställen

No. 16. Aldrig brusto ord i bivuaken [sic], Der den gamle Hurtig blott var med

No. 17. Och efter qvällen räcker till, Och minnet ger oss glädje än