Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Wårt Land (No 1. ur Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano) [Our Country (No. 1 from The Tales of Ensign Stål set to Music for Song at the Fortepiano]

Print
  • Year of composition: Published in 1856 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: [After] Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedication: To Johan Ludvig Runeberg (according to score print)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 753

Description of work

(tempo mark missing; 'Varmt, ej för långsamt' [Warm, not too slow] in the version for voice and piano) C major 4/4 (C)


Work comment

See also separate post for 'Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano'


Libretto/text

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord!
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.