Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 2:dra delen. 39. Den moderlösa [Songs and Ditties at the Pianoforte. 2nd Part. 39. The motherless]

Print
  • Year of composition: Ca 1838 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1592
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Häftigt och upprördt [Intense and agitated] C minor 3/8 - 2/4


Work comment

The book includes: 31. Obesvarad kärlek, 32. Farväl, 33. Saknad, 34. Gubben vid vägen, 35. O kom - nej dröj, 36. Skjutsgossen på hemvägen, 37. Om natten, 38. Dalkullevisa, 39. Den moderlösa, 40. Invaliden, 41. I en ung flickas minnesbok, 42. Am Aarensee, 43. Får gå, 44. Visa, 45. Jungfrun i lunden, 46. Apelgården, 47. Sorg, 48. Trohet, 49. Sparfven, 50. Friskt mod, 51. Ack nej, ack nej, du vet det ej, 52. Mån tro, jo, jo, 53. Frieriet, 54. Om aftonen, 55. Varning, 56. En vårdag, 57. En sommardag


Libretto/text

1. Ack, käraste vänner, Ni se ej på mej!

2. Min sorg är från Gud, och med rätt jag den bär

3. Och derför' god' vänner, Ni se ej på mej!