Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 2:dra delen. 46. Apelgården [Songs and Ditties at the Pianoforte. 2nd Part. 46. The apple orchard]

Print
  • Year of composition: Ca 1838 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P. D. A. Atterbom [referring to Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Duration: 1 min
  • Detailed duration: 1'11 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1592
(Hans Ahlborg Musik)
(This song is also included in the collection 'Svenska Wijsor af Atterbom och skalden tillegnade' [Swedish songs by Atterbom and (songs) dedicated to the poet; i.e., Atterbom])

Description of work

(tempo mark missing) B minor 6/8

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

The book includes: 31. Obesvarad kärlek, 32. Farväl, 33. Saknad, 34. Gubben vid vägen, 35. O kom - nej dröj, 36. Skjutsgossen på hemvägen, 37. Om natten, 38. Dalkullevisa, 39. Den moderlösa, 40. Invaliden, 41. I en ung flickas minnesbok, 42. Am Aarensee, 43. Får gå, 44. Visa, 45. Jungfrun i lunden, 46. Apelgården, 47. Sorg, 48. Trohet, 49. Sparfven, 50. Friskt mod, 51. Ack nej, ack nej, du vet det ej, 52. Mån tro, jo, jo, 53. Frieriet, 54. Om aftonen, 55. Varning, 56. En vårdag, 57. En sommardag


Libretto/text

1. Jag vet mig så fager en apelgård

2. Han kringstängd är som en klosterlund