Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 2:dra delen. 48. Trohet [Songs and Ditties at the Pianoforte. 2nd Part. 48. Fidelity]

Print
  • Year of composition: Ca 1838 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P. D. A. Atterbom [referring to Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1592
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

(tempo mark missing) A major 2/4


Work comment

The book includes: 31. Obesvarad kärlek, 32. Farväl, 33. Saknad, 34. Gubben vid vägen, 35. O kom - nej dröj, 36. Skjutsgossen på hemvägen, 37. Om natten, 38. Dalkullevisa, 39. Den moderlösa, 40. Invaliden, 41. I en ung flickas minnesbok, 42. Am Aarensee, 43. Får gå, 44. Visa, 45. Jungfrun i lunden, 46. Apelgården, 47. Sorg, 48. Trohet, 49. Sparfven, 50. Friskt mod, 51. Ack nej, ack nej, du vet det ej, 52. Mån tro, jo, jo, 53. Frieriet, 54. Om aftonen, 55. Varning, 56. En vårdag, 57. En sommardag


Libretto/text

1. Den kärlek till dig jag bär, I himlen dess vittne är!

2. En dröm är all lyckas art; En ström är all lefnads fart

3. Det stundar en bitter gråt När två skola skiljas åt