Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom" [Songs and Ditties at the Pianoforte. 3rd Part. 78. From 'Vårbetraktelser under sjukdom' (approx. Spring reflections during illness)]

Print
  • Year of composition: Ca 1844 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Jacob Frese (c. 1690-1729)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Non troppo lento E minor 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

[1.] Här ligger jag ännu vid dammen i Bethesda

[2.] Men hvad? När tiden är att fikonträdet knoppas

[3.] Snart innan skörden blir och bleka skylar bindas