Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 82. Aftonen [Songs and Ditties at the Pianoforte. 3rd Part. 82. The evening]

Print
  • Year of composition: Ca 1845? (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Johan Stagnelius (1793-1823)
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2'34 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Andante pastorale F major 9/8

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

The book includes: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

Aftonen nalkas; I skuggornas hägn
Dalarna svalkas Af perldaggens regn