Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 103. Erik Gustaf Geijer [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 103. Erik Gustaf Geijer]

Print
  • Year of composition: Ca 1860-1867 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Deklamatoriskt - Stilla och allvarligt [Declamatory - Tranquil and solemn] A minor - A major 3/4 - 4/2


Work comment

This song's title refers to Swedish author, poet, composer, etc., Erik Gustaf Erik Gustaf Geijer (1783-1847)

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens


Libretto/text

"Framåt! Framåt!" Så nämnde du ditt "ödes bud".