Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 115. Nattviolen [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 115. The lesser butterfly-orchid]

Print
  • Year of composition: Ca 1860-1867 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Urban [sic; probably referring to Urban von Feilitzen (1834-1913)]
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: 2'46 (according to Musica Sveciae's CD production)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Larghetto F major 4/4 (C)

Links

Listen to the song on Spotify (login is required)


Work comment

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens


Libretto/text

Nu blommar nattviolen,
Men, ack! du vet det väl