Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 116. Naturbetraktelse [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 116. Reflection on nature]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös (1815-1880)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Allegretto D major 3/4


Work comment

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens


Libretto/text

[1.] Ser jag hur blommor små
Vackra tillsammans stå

[2.] Hör jag hur fåglar små
Gladt sina drillar slå

[3.] Ser jag hur fisken far
Blänkande, qvick och snar

[4.] Men ser jag damer små
Vackra tillsammans stå