Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 117. Uplandsflickan (Upplandsflickan) [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part.. 117. The girl from the province of Uppland]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. E. Fahlcrantz [referring to Christian Eric Fahlcrantz (1790 - 1866)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

(Tempo mark missing) D minor 3/4


Work comment

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens


Libretto/text

[1.] Jag kom öfver ängen med byttan i hand

[2.] I lunden bland lammen nyss somna' jag in

[3.] Till stugan jag sprang, men han jemte mig lopp