Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 119. Tillegnan till en vän [Songs and Ditties at the Pianoforte. 5th Part. 119. Dedication to a friend]

Print
  • Year of composition: Ca 1868 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. F. Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, ed. no. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Description of work

Andante A-flat major 4/4 (C)


Work comment

The book includes: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens


Libretto/text

[1.] Förlåt, min vän, jag kommer och klappar på din dörr 

[2.] Nej, jag förstår din mening, och ömhet är deri [sic]

[3.] Ja, tiden har gått om mig, tro mig, jag vet det bäst